Antennes Régionales

FIVMPAMA Bongolava
RAZAFINIARIVO Dera Andriamihaja

FIVMPAMA Antsinanana
Danick RAMAROSON

FIVMPAMA Vakinankaratra
Ny Aina RAKOTONIRINA

FIVMPAMA Amoron'i Mania
RAMANANDRIANA Ignace

FIVMPAMA Haute Matsiatra
SOLOARIVELO Yollande

FIVMPAMA Menabe
Christian BILLIERE

FIVMPAMA Boeny
RANDRIAMIHAVANA

FIVMPAMA Sava
Afick GASSARD

FIVMPAMA DIANA
Stéphano TODIVELOU

Antennes internationnales

FIVMPAMA ORLEANS
Andry BUTTON

FIVMPAMA LA REUNION
Dany MIVAN

FIVMPAMA BORDEAUX
RAMAROMISA Faly

FIVMPAMA NEW YORK
Serge RAJERISON

FIVMPAMA Allemagne
Prospérin TSIALONINA

FIVMPAMA PARIS
Denis SOUMOUDRONGA

FIVMPAMA MARSEILLE
Rakotonirina Tahina

FIVMPAMA NICE
Naina RAJAONARIVONY