FIV.MPA.MA

Fivondronan'ny Mpandraharaha Malagasy
Groupement du Patronat Malagasy
Malagasy Entrepreneurs Association